Outside In / Inside Out

Kontakt

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
tel. (+ 48) 48 618 45 16, 48 618 40 27
fax. (+48) 48 618 44 70
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www.rzezba-oronsko.pl